Letskringen wereldwijd

LETS staat voor Local Exchange Trading System. Het systeem is tijdens de economische crisis van de jaren ’80 ontwikkeld in Canada. Sindsdien zijn er op de hele wereld Letskringen ontstaan, ook in Nederland. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze ruilen energie en geen geld. Energie kost niets en is altijd aanwezig.

In de gemeente Brummen/Eerbeek heeft van 1996-2001 al een Letskring bestaan. De goede (ruil)contacten die daarbij zijn ontstaan, maakten een officiële kring na deze vijf jaar overbodig. Reden waarom deze kring als organisatievorm ophield te bestaan.

In 2011 heeft een van de voormalige leden de Letskring nieuw leven ingeblazen. Dit om (nieuwe) inwoners van de gemeente in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van elkaars diensten, hun netwerk te vergroten en sociale contacten op te doen.

 

De Lets-economie versus de gewone economie

In de normale economie is het gebruikelijk om eerst geld te verdienen, voordat je het kunt uitgeven. Natuurlijk kun je een lening afsluiten, maar veel mensen zien dit als iets dat ze liever niet doen. "Rood staan" heeft een negatieve lading. In de Letskring ligt dat anders. Elke braam die je verdient, gaat bij een ander van de rekening af. De balans tussen geven en nemen is nul. Het is dus geen schande of probleem om "in de min" te staan. Sterker nog: het systeem werkt pas als er mensen "in de min" en mensen "in de plus" staan. Je zult eraan moeten wennen, dat geen van beide situaties een probleem is.

Oppotten van bramen heeft geen zin, daarmee bewijs je de andere leden en jezelf geen dienst. Het is goed om je saldo te zien als energie die je hebt gegeven of nodig hebt gehad. Dit is een stroom die altijd in beweging moet blijven, het zou ideaal zijn wanneer alle leden eens per jaar door de nullijn zouden gaan.

Toch zijn er grenzen gesteld binnen onze Letskring. We hebben bepaald dat niemand meer dan 250 bramen "in de plus" of "in de min" mag staan.

Als iemand als lid stopt, kan dat pas als het saldo op nul staat. Heb je verhuisplannen (naar buiten de gemeente) of denk je erover te stoppen? Zorg er dan voor dat je rekening op nul komt. Daar zul je soms zelf een aantal mensen actief voor moeten benaderen. Lukt dit niet, neem dan contact op met het bestuur om hiervoor een oplossing te zoeken.